Astrologie

Workshop Astrologie

Het naast elkaar leggen van horoscopen van team collega’s of vriendinnen geeft altijd stof tot nadenken!

De astrologe ontvangt voorafgaand aan de workshop alle gegevens van de teamleden die nodig zijn voor de individuele horoscoop. Met deze horoscopen gaat zij aan de slag, en tijdens de workshop wordt aan de hand van de individuele horoscopen inzicht gegeven in de Astrologie.

Daarna vergelijkt zij de horoscopen met elkaar. Dit verschaft inzicht in het functioneren ten opzichte van elkaar. Op welke vlakken kunnen teamleden elkaar steunen en aanvullen en waar ontstaan zwakke plekken? Het team raakt beter op elkaar ingespeeld. Verrassend wat een workshop Astrologie kan brengen!

  • minimaal 5, maximaal 100 deelneme

Lees meer over de workshop Astrologie