Bedrijfsastrologie: teamdynamiek bezien vanuit de horoscoop

Bedrijfsastrologie: teamdynamiek bezien vanuit de horoscoop

Waarom werkt het ene team nu wel goed samen, en lopen andere teams keer op keer vast? En wat is belangrijk voor de koers van het bedrijf? Het is verbazingwekkend wat de horoscoop van individuele teamleden en van een bedrijf boven water kan halen!

Voorafgaan aan deze vergaderbreak ontvangt de astrologe alle gegevens van de teamleden die nodig zijn voor de individuele horoscoop. Met deze horoscopen gaat zij aan de slag. Ze vergelijkt de horoscopen met elkaar, wat inzicht geeft in het functioneren ten opzichte van elkaar. Op welke vlakken kunnen teamleden elkaar steunen en aanvullen en waar ontstaan zwakke plekken? De horoscopen onthullen het. Met meer begrip voor elkaars wijze van kijken en handelen komt er meer begrip en wordt samenwerken gemakkelijker.

Voorafgaand aan de workshop ontvangt de astrologe de geboortedatum, -tijd en –plaats van de deelnemers aan de workshop. Of van de gegevens van de oprichtingsakte van het bedrijf (voor een horoscoopduiding van het bedrijf).

  • geschikt voor groepen vanaf 4 tot maximaal 15 personen
  • begeleider heeft vooraf geboortedatum, – tijd en -plaats nodig van deelnemers
  • deelnemers krijgen na afloop eigen horoscoopuitdraai mee